ขั้นตอนการสมัคร
โครงการ PT LPG

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
PT Auto Transform และ PT Taxi Transform

1. แอดไลน์ Line : @mgas เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

คลิก line เพื่อสมัครโครงการ pt lpg ผ่านไลน์

2. หากท่าน และรถของท่าน ผ่านเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ เพื่อ
- สอบถามรายละเอียด และ เลือกชุดแก๊ส LPG ที่ต้องการติดตั้ง
- นัดวันติดตั้ง

โดยเอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

รายการเอกสารของผู้สมัคร โครงการ pt auto transform

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
โครงการ PT Auto Transform

รายการเอกสารของผู้สมัคร โครงการ pt taxi transform

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
โครงการ PT Taxi Transform

3. หากท่าน หรือ รถของท่าน ไม่ผ่านเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ PT LPG ได้ แต่ท่านสามารถติดตั้งแก๊สคุณภาพสูงกับเราได้ โดยปรึกษาขอส่วนลดราคาพิเศษได้ จากเจ้าหน้าที่ของเรา ทางไลน์ หรือโทร 094-964-5464

หมายเหตุ

คลิก call เพื่อโทรหาเจ้าหน้าที่ ขอคำปรึกษาในการติดตั้งแก๊ส lpg

สมัครโครงการ PT